Home » Ảnh hưởng của các quy định mới đến đời sống người dân và doanh nghiệp

Ảnh hưởng của các quy định mới đến đời sống người dân và doanh nghiệp

Trong thời gian gần đây, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều quy định mới nhằm điều chỉnh các hoạt động kinh tế – xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Bài viết này sẽ phân tích những ảnh hưởng đa chiều của các quy định mới, đặc biệt là Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2023, các quy định về bất động sản, hiệp định thương mại, và an toàn kinh doanh công nghệ. Đồng thời, bài viết cũng đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua việc ban hành và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật mới.

Tác động tích cực của Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2023

Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2023 đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2023, với nhiều điểm mới nhằm tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đặc biệt chú trọng đến phụ nữ. Theo đánh giá của Công ty Luật S666, một trong những điểm nổi bật của luật mới là quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác, trung thực, và kịp thời cho người tiêu dùng. Quy định này sẽ giúp người tiêu dùng có thêm thông tin để đưa ra quyết định mua sắm hợp lý, tránh bị lừa dối bởi quảng cáo gian dối. Bên cạnh đó, luật mới cũng tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước cũng được trao thêm quyền giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm, bảo đảm thực thi hiệu quả Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2023 trên thực tế.

Ảnh hưởng của các quy định mới về bất động sản

Thị trường bất động sản đang chịu tác động mạnh mẽ từ các quy định mới như quy định phân lô và quy định chuyển tiếp Luật Đất đai, Luật Nhà ở. Theo nhận định của các chuyên gia tại Công ty Luật S666, quy định phân lô mới sẽ hạn chế nguồn cung, đẩy giá bất động sản tăng trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ góp phần hình thành thị trường minh bạch, chuyên nghiệp hơn. Trong khi đó, quy định chuyển tiếp giữa luật cũ và luật mới dẫn đến nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và quyền lợi của khách hàng. Điều này đặt ra không ít thách thức cho các chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản trong việc thích ứng với khung pháp lý mới. Chính phủ cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Tác động của các hiệp định thương mại mới

Việt Nam đã tham gia ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như EVFTA, CPTPP, RCEP, UK-Vietnam FTA… Các FTA này mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn, thu hút đầu tư nước ngoài, và thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của Công ty Luật S666, để tận dụng hiệu quả các FTA, doanh nghiệp trong nước cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về xuất xứ hàng hóa, quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm, lao động, môi trường… Bên cạnh đó, việc mở cửa thị trường cũng tiềm ẩn nguy cơ Việt Nam trở thành “bãi rác công nghệ”, phụ thuộc vào nhập khẩu, ảnh hưởng đến an ninh lương thực, năng lượng. Vì vậy, Chính phủ cần có chính sách bảo hộ hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp nội địa thích ứng và phát triển trong bối cảnh hội nhập, cũng như bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia.

Quy định mới về công nghệ và an toàn kinh doanh

Sự bùng nổ của kinh tế số và thương mại điện tử trong thời gian gần đây đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công nghệ. Theo Công ty Luật S666, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định mới như Nghị định về an toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Giao dịch điện tử, Nghị định về thương mại điện tử… nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành công nghệ. Các quy định này cũng hướng tới tăng cường bảo vệ quyền lợi, sức khỏe, và an toàn thông tin của người tiêu dùng trước những rủi ro từ công nghệ như lộ lọt dữ liệu cá nhân, lừa đảo trực tuyến, hàng giả, hàng nhái… Tuy nhiên, việc thực thi các quy định trên thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp chưa cao. Do đó, ngoài hoàn thiện pháp luật, Chính phủ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh công nghệ.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của hệ thống pháp luật, Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan. Đồng thời, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức đảng và bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Theo khuyến nghị của Công ty Luật S666, Chính phủ cần thường xuyên rà soát, đánh giá tác động của các chính sách, quy định mới, kịp thời điều chỉnh những bất cập, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, và cạnh tranh công bằng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin và tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.

Kết luận

Các quy định mới được ban hành trong thời gian gần đây đã và đang tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội. Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực như tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế, các quy định mới cũng đặt ra không ít thách thức cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thích ứng và chuyển đổi. Chìa khóa để phát huy hiệu quả của hệ thống pháp luật là sự quyết tâm của Chính phủ trong thực thi nghiêm túc, linh hoạt các quy định, cũng như sự chung tay của toàn xã hội trong việc tìm hiểu, tuân thủ pháp luật. Công ty Luật S666 hy vọng rằng, thông qua việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ ngày càng minh bạch, công bằng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.