Home » Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp Dân Sự Tại S666

Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp Dân Sự Tại S666

Tổng quan về tranh chấp dân sự

Khái niệm tranh chấp dân sự

Phân loại tranh chấp dân sự

– Tranh chấp hợp đồng
– Tranh chấp quyền sử dụng đất
– Tranh chấp thừa kế
– Các loại tranh chấp dân sự khác

Cơ quan giải quyết tranh chấp dân sự

Tòa án nhân dân

– Thẩm quyền của tòa án các cấp
– Hội đồng xét xử

Trọng tài thương mại

– Phạm vi, thẩm quyền giải quyết
– Ưu điểm giải quyết tranh chấp qua trọng tài

Ủy ban nhân dân cấp xã

– Thẩm quyền hòa giải của UBND xã
– Giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã

Quy trình giải quyết tranh chấp dân sự tại tòa án

Khởi kiện vụ án dân sự

– Điều kiện khởi kiện
– Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Thụ lý vụ án

– Thẩm quyền thụ lý của tòa án
– Thông báo thụ lý vụ án

Hòa giải và chuẩn bị xét xử

– Tổ chức phiên họp hòa giải
– Thu thập chứng cứ, xác minh tình tiết vụ án

Phiên tòa xét xử sơ thẩm

– Trình tự phiên tòa sơ thẩm
– Công bố bản án sơ thẩm

Giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm

– Kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm
– Phiên tòa phúc thẩm
– Tuyên án và thi hành án

Dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp của S666

Tư vấn pháp luật miễn phí

– Tư vấn quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp
– Đánh giá phương án tối ưu cho từng vụ việc

Dịch vụ đại diện khởi kiện, tham gia tố tụng

– Soạn thảo đơn khởi kiện và hồ sơ vụ án
– Đại diện khách hàng tại phiên tòa

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý

– Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– Kê khai di sản thừa kế
– Soạn thảo hợp đồng, di chúc

Lời khuyên từ các chuyên gia của S666

Hướng dẫn thu thập chứng cứ hiệu quả

Kinh nghiệm đàm phán, hòa giải tranh chấp

Những lưu ý khi tham gia tố tụng tại tòa án

## Kết luận